top of page
Pink Marble
Harav_Or_Zohar.png

תרמו

תמכו בפעילות של הרב אור זוהר ושל שותפיו לקידום יהדות פלורליסטית, שיח בין דתי ובין תרבותי וקיום משותף בגליל ומעבר לו, באמצעות תרומה לרוח גלילית (עמותת הגליל לחינוך ערכי).

ניתן לתרום חד פעמית או לתמוך בסכום חודשי קבוע. התרומות פטורות ממס בארצות הברית ובקנדה. תודה גדולה מראש על התמיכה. 

תמכו
bottom of page