top of page
Pink Marble
Harav_Or_Zohar.png

קבלה ורוחניות יהודית

Hibura_Logo.png
vitrage-2183693_640.jpg

הרב אור זוהר לומד ומלמד קבלה ורוחניות יהודית מזה שנים, בכוונה להתחבר ולחבר לחוויה, לידע ולפרקטיקה הרוחנית העוברת בעם היהודי מזה מאות ואלפי שנים, תוך חידוש המסורות הקבליות העתיקות בהקשרים עכשוויים ורלבנטיים לכל איש ואישה מכל דת, גזע ומין ובכל מקום. 

למידע נוסף, בקרו באתר חיבורא

קבלה
bottom of page